BUREAU VERITAS CERTIFICATION
thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Wypełnij wymagane pola *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Wypełnij wymagane pola *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

Badania nieniszczące FPI

Jako zakład produkujący wyroby dla przemysłu lotniczego oferujemy usługę badań penetracyjnych fluorescencyjnych na linii FPI.

Soldream Polska posiada
certyfikat NADCAP na proces FPI

Certyfikat przyznany został przez Performance Review Institute (PRI), najważniejszą instytucję certyfikującą w branży lotniczej.

Certyfikat NADCAP, uznawany przez wiodące firmy branży lotniczej, kosmonautycznej i zbrojeniowej, stanowi potwierdzenie kompetencji i wysokiej jakości prac z badań FPI. Otwiera on możliwość współpracy kooperacyjnej z polskimi, jaki zagranicznymi producentami wyrobów dla przemysłu lotniczego. NADCAP jest światowym programem współpracy firm przemysłowych, mającym na celu doskonalenie oraz zapewnienie skuteczności i efektywności w zarzadzaniu procesami specjalnymi.

Performance Review Institut (PRI) został powołany do administrowania akredytacjami NADCAP w obrębie procesów specjalnych i produktów lotniczych.

Fluorescencyjny proces penetracyjny jest metodą badań nieniszczących (NDT), która pomaga w lokalizacji i identyfikacji wad powierzchniowych w celu ujawnienia wad potencjalnie grożących awarią, w korygowaniu problemów produkcyjnych i zwiększaniu jednorodności wyrobów.

Jest to szybki i dokładny proces lokalizacji wad powierzchniowych, takich jak pęknięcia skurczowe, porowatość, zawalcowania, pęknięcia zmęczeniowe, pęknięcia szlifierskie, pęknięcia hartownicze, spoiny, zakucia, pęknięcia kuźnicze, nieszczelność i brak przetopu.

Proces ten jest skuteczny dla różnorodnych materiałów porowatych i nieporowatych: aluminium, magnez, mosiądz, miedź, tytan, brąz, stal nierdzewna, spiek węglikowy, stopu niemagnetyczne, ceramika, tworzywa i szkło.

Sprawdź także

  • Projektowanie Procesów Technologicznych

    Soldream Polska świadczy usługi w zakresie projektowania procesów produkcyjnych opartych na obróbce skrawaniem. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej oraz wykorzystywanemu oprogramowaniu jesteśmy

  • Frezowanie

    Soldream Polska posiada nowoczesny park maszynowy 3,4 i 5-cio osiowy sterowany numerycznie do obróbki mechanicznej metali frezowaniem światowych producentów jak: Fagima,