BUREAU VERITAS CERTIFICATION
thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Wypełnij wymagane pola *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Wypełnij wymagane pola *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

Polityka Bezpieczeństwa i Prywatności


Polityka bezpieczeństwa
w SOLDREAM POLSKA Sp. z o.o.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

  1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Soldream Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Błoniu przy ulicy Grodziska 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000151886 przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 9521767714, zwana dalej: „Administratorem”.

  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda, do której udzielenia wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z treścią Twojego zapytania lub oświadczenia oraz do podjęcia niezbędnych działań celem realizacji Twojego zapytania, zamówienia lub oferty.4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że odpowiedź na Twoje zapytanie, zamówienie lub ofertę będą niemożliwe.

  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, zamówienie lub ofertę albo do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z nawiązanej współpracy.

  6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się zakresem merytorycznym Twojego zapytania, zamówienia lub oferty.

  7. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie usług teleinformatycznych, Twoje dane będą mogły być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. W takim przypadku zawsze będzie się to odbywało w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych – przykładowo w oparciu o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.INDYWIDUALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI W CELU REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ART. 173 i 174 USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies


Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika

I. Definicje

1. Administrator –Soldream Polska Sp. z o.o., 05-870 Błonie, ul. Grodziska 15 Nip 9521767712, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.soldream.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
1. Konfiguracji serwisu

• i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
• iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
• iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
• v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
• i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
• iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
• i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

Zapamiętania lokalizacji użytkownika
• i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Analiz i badań oraz audytu oglądalności
• i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Świadczenia usług reklamowych
• i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
• i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
• i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
• i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
• iii) Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]

Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
• i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
• ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
• iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
• iV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
• i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
• ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
• iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
• iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
• v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
• vi) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]
• vii) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
• ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
• i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
8. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

10. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.